Odpowiednie implanty pomagają zrekonstruować pojedynczego zęba lub kilka zębów, które zostały utracone w wyniku wypadku, lub...